АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.   Дознај повеќе >>
        Политика за приватност

WMS Сервиси за 30 дена

Договор за користење веб-сервиси

Катастарски продукти

Катастарски податоци

Име на продукт Тип на продукт Валиден Цена на производ
Катастарски парцели
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
Катастарски објекти
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.

Просторни единици (Административни граници)

Административни Граници (Вектор)

Име на продукт Тип на продукт Валиден Цена на производ
Граници на населени места
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
Граници на катастарски општини
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
Државна граница на Република Северна Македонија
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
Граници на единици на локална самоуправа - генерализирани
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
Граници на населени места - генерализирани
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.

Топографски продукти

Топографски карти (растер)

Име на продукт Тип на продукт Валиден Цена на производ
ТК 25000 Растер
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 50000 Растер
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 100000 Растер
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 200000 Растер
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.

Топографски карти (вектор)

Име на продукт Тип на продукт Валиден Цена на производ
ТК 25000 Пакет називи
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 25000 Пакет категоризација на земјиште
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 25000 Пакет патишта
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 25000 Пакет мали објекти
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 25000 Пакет административни области
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 25000 Пакет топографски карактеристики
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 25000 Пакет железници
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.
ТК 25000 Пакет води
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.

Ортофото

Име на продукт Тип на продукт Валиден Цена на производ
Ортофото црно - бела
WMS сервис 30
30 дена
2295.0 ден.