АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.   Дознај повеќе >>
        Политика за приватност

Пребарување по координати


Избери слој

Мерење

X
Измерено:

Пребарување по број на точка

Берово
Битола
Велес
Галичник
Гевгелија
Гостивар
Дебар
Делчево
Дојран
Кавадарци
Кичево
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Крушево
Куманово
Македонски Брод
Мариово
Неготино
Овче Поле
Охрид
Преспа
Прилеп
Радовиш
Скопје
Струга
Струмица
Тетово
Штип

Пребарување на парцели

БЕРОВО
БИТОЛА
ВАЛАНДОВО
ВЕЛЕС
ВИНИЦА
ГЕВГЕЛИЈА
ГОСТИВАР
ДЕБАР
ДЕЛЧЕВО
ДЕМИРХИСАР
КАВАДАРЦИ
КИЧЕВО
КОЧАНИ
КРАТОВО
КРИВА ПАЛАНКА
КРУШЕВО
КУМАНОВО
МАКЕДОНСКИ БРОД
НЕГОТИНО
ОХРИД
ПРИЛЕП
ПРОБИШТИП
РАДОВИШ
РЕСЕН
СВЕТИ НИКОЛЕ
СКОПЈЕ
СТРУГА
СТРУМИЦА
ТЕТОВО
ШТИП

Легенда

Тригонометриски секции со височина
Тригонометриски секции без височина
Градски тригонометриски мрежи со височина
Полигонометрија со височина
Полигонометрија без височина


Име на продукт Цена
Координати (X, Y) 250.0 * 0 = 0.0 ден.
Надморска височина (H) 250.0 * 0 = 0.0 ден.
Координати и надморска височина 250.0 * 0 = 0.0 ден.
Опис на положба заедно со координати и надморска височина 250.0 * 0 = 0.0 ден.


3. Деселекција
Вкупно точки со координати (X,Y): 0
Вкупно точки со надморска височина (H): 0
Вкупно точки со опис на положба заедно со координати и надморска височина (X,Y,H): 0