АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.   Дознај повеќе >>
        Политика за приватност
19.06.2024

Име на продукт Цена
Имотен лист 250.0 ден.
Имотен лист
Име и презиме
Град
Улица
Број
Дел на посед
45115ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЗСФ-КОМ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕСКОПЈЕ КАРПОШБУЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ1061/1
45115ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЗСФ-КОМ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕСКОПЈЕ КАРПОШБУЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ1061/1
false null [0, 1, 2, 3, 4, 5]
Имотен лист
Број
Објект
Намена
Површина м2
Место
Влез
Кат
Стан
Право
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради18 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г -21СОПСТВЕНОСТ
45115192/31A2-1 станбени згради37 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г -22СОПСТВЕНОСТ
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради19 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г Г0.43СОПСТВЕНОСТ
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради67 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г -1K 10СОПСТВЕНОСТ
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради 91 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г -1K 3СОПСТВЕНОСТ
45115192/31A2-1 станбени згради80 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г -1K 5СОПСТВЕНОСТ
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради 53 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г -1K 7СОПСТВЕНОСТ
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради 45 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13Г -1K 8СОПСТВЕНОСТ
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради19 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13А A0.43СОПСТВЕНОСТ
45115192/31А2-2 станбено-деловни згради19 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ БР.13В В0,43СОПСТВЕНОСТ
false null [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]